My Pie

My pie is my kingdom Where I reign from the sky My pie is so golden Oh pie, my pie My pie is so warm It’s gracious and gooey My pie is...